فراخوان نوبت دوم مناقصه عمومی “ارایه خدمات حقوقی در راستای پیاده سازی آیین نامه بازار بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست” مناقصه شماره PIMS 4018-03-01

به دلیل درخواست های متقاضیان در فراخوان مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-03-01 “ارایه خدمات حقوقی در راستای پیاده سازی آیین نامه بازار بهینه‏ سازی انرژی و محیط زیست”،  پروژه بهینه­ سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB) در نظر دارد، نسبت به تمدید مهلت ارسال مدارک اقدام نماید.

لذا علاقمندان به شرکت در فراخوان می­ توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ اقدام نمایند.

افراد حقیقی و حقوقی می­ توانند در مناقصه شرکت کنند. افراد حقیقی تنها باید عضو هیات علمی دانشگاه در رشته حقوق باشند و تیم اجرایی مورد نیاز پروژه را داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۰۸۵۱۸۳  تماس حاصل نموده و یا با آدرس پست الکترونیک info@eeeb.ir مکاتبه نمایید.

لازم به توضیح است، در متن درخواست برای ارائه پیشنهاد، در صفحات ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به ترتیب كاربرگ الصاقی به پاکت­ پیشنهاد فنی، کاربرگ الصاق به پاکت مالی و کاربرگ الصاق به پاکت کلی اضافه شده است و لازم است پیشنهاد دهندگان، پس از چسباندن کاربرگ الصاقی به پاکت فنی و پاکت مالی و مهر و امضا نمودن آن، هر دو پاکت را در پاکت کلی قرار داده و کاربرگ الصاقی به پاکت کلی را به آن چسبانده و مهر و امضا نموده و تا زمان معین شده به دبیرخانه پروژه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به پيشنهادهای مخدوش و ارسال شده پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدارک مناقصه در لینک های زیر قابل دریافت است:

TOR, Legal, English, 09.06.2019

TOR, Legal, Farsi, 09.06.2019