آگهی نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-02-03

به دلیل درخواست های متقاضیان در فراخوان مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-02-03 “اجرای پایلوت راهکارهای بهینه سازی انرژی در ساختمان‎های منتخب تهران با هدف توسعه مدل کسب و کار شرکت‎های خدمات انرژی و امکان‎سنجی توسعه بازار بهره‎وری انرژی”، پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB) در نظر دارد، نسبت به تمدید مهلت ارسال مدارک اقدام نماید.

لذا علاقمندان شرکت در فراخوان می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۳/۲۱ اقدام نمایند.

در ضمن تغییرات زیر در متن مناقصه ایجاد شده است:

در صفحه ۲۸، زیربنای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی ایران و دانشکده مدیریت صنعتی ایران از ۱۴۰۰۰ مترمربع به ۲۴۰۰۰ مترمربع تغییر یافت و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری از لیست بسته ۵ تایی اول حذف شده است، متعاقب آن متقاضیانی که برای بسته مذکور پیشنهاد ارائه خواهند داد، لازم است در جدول شماره ۳ (شرح شکست هزینه های پروژه مرتبط با این فراخوان)، هزینههای بخش اول، دوم و سوم تا ستون ساختمان ۴ را تکمیل نموده و سلولهای ذیل ستون ۵، ۶، ۷ و ۸ و ۹ خط کشیده شود.

متقاضیانی که در ارزیابی کیفی شرکتهای خدمات انرژی شرکت ننموده‎اند، میتوانند همراه با پیشنهادهای فنی و مالی خود، نسبت به ارسال مستندات ارزیابی کیفی که در فراخوان «استعلام ارزیابی کیفی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی» مورخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ به آدرس http://eeeb.ir/?p=1532 ارایه شده است، اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۰۸۵۱۸۳  (داخلی ۱ و یا ۴) تماس حاصل نموده و یا با آدرس پست الکترونیک info@eeeb.ir مکاتبه نمایید.

لازم به ذکر است به پيشنهادهای مخدوش و ارسال شده پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدارک مناقصه در لینکهای زیر قابل دریافت است:

Tender Document – ver19, Pilot Projects (1398-03-21) – 2

Annex-7-Tripartite-Agreement

Annex-8-Energy-service-contract

Annex-12

Annex-14