حضور کارشناسان پروژه بهینه‎سازی انرژی و محیط زیست در پنل تخصصی رویداد آما

پنل تخصصی اول در نخستین روز از رویداد تخصصی آما، با موضوع “بررسی چالشها و ناکارآمدیهای کسب و کارهای نوپا ی حوزه انرژی ایران و راهکارهای برون رفت از آن” با حضور
سرکار خانم دکتر فانی، عضو هیئت علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
مهندس یاشار محقق، کارشناس ارشد پروژه بهینه سازی انرژی در ساختمان (EEEB)
مهندس رسولی مدیرعامل شرکت ماناسازان سدید و
دکتر باقری کارشناس ارشد پروژه بهینه سازی در ساختمان برگزار شد.
در ابتدا ، دکتر فانی اشاره داشتند که بزرگترین چالش در خصوص انرژی در کشور، و همچنین در کسب و کارهای تازه، قیمت حامل های انرژی است و دولت دیر یا زود ناگزیر از اصلاح قیمت حامل های انرژی است زیرا به زودی مجبور به صادر کردن انرژی خواهد شد.
در ادامه مهندس محقق ضمن تشریح پروژه ی بهینه سازی انرژی در ساختمان (EEEB) بیان کردند که در حوزه انرژی بازارهای خوبی موجود هستند، که منظور از این بازارها، حوزه های بزرگی مانند نفت یا گاز نیست، بلکه حوزه های ساده تری مانند کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان هستند که پروژه بهینه سازی انرژی در ساختمان در این راستا در حال انجام است.
سپس مهندس رسولی از شرکت ماناسازان سدید اظهار داشتند که هرگز فرصتی برای اصلاح قیمت انرژی و اعمال تعرفه واقعی انرژی وجود نداشته است. در صورت وقوع چنین اصلاحاتی تحول بزرگی رخ خواهد داد که این امر در مبحث انرژی خورشیدی هم تاثیر مثبتی خواهد داشت.
هم چنین دکتر باقری نیز در خصوص نحوه‎ی کار بازار انرژی و شروع آن، اتفاقاتی که در پروژه بهینه سازی انرژی در ساختمان رخ می دهد و کارهایی که فعالان حوزه‎ی انرژی باید انجام دهند تا از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد به ایراد سخنرانی پرداختند.