تمدید آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی

پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان ( (EEEB در نظر دارد، پیرو در خواست های صورت گرفته از جانب شرکت های علاقمند به شرکت در فراخوان استعلام ارزیابی کیفی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی، نسبت به تمدید مهلت ارسال مدارک اقدام نماید. لذا علاقمندان شرکت در فراخوان می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ اقدام نمایند.