اولین کارگاه آموزشی آگاهی‎بخشی بانوان شاغل در معاونت‎های خدمات شهری منطقه ۹ برگزار شد

پروژۀ “بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان”، پروژۀ مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، دفتر برنامه عمران ملل …