مرحلۀ دوم پویش ” آموزش بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان” در مدارس شهر تهران

امروز مرحلۀ دوم پویش “آموزش بهینه سازی انرژی و محیط­زیست در ساختمان” در مدارس شهر تهران توسط پروژۀ “بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان” آغاز شد. اولین گام …

اولین کارگاه آموزشی آگاهی‎بخشی بانوان شاغل در معاونت‎های خدمات شهری منطقه ۹ برگزار شد

پروژۀ “بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان”، پروژۀ مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، دفتر برنامه عمران ملل …

برگزاری جلسه مشترک پروژه با انجمن‎های فعال در حوزه محیط زیست

جلسه مشترک پروژه بهینه‎سازی انرژی با حضور نمایندگان انجمن‎های همرد، پاما، زیپاک، دامون، چراغ راگا با هدف بررسی زمینه‎های مشترک همکاری پروژه با این انجمن‎ها در تاریخ ۷ مهرماه تشکیل …