عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، کارگاه آموزشی برای معلمان 112 مدرسه تهران برگزار کرد. نحوه آموزش مفاهیم پایه انرژی به دانش آموزان، بهره‌وری انرژی، پیدا کردن راهکارهای صرفه جویی انرژی از جمله مباحث آموزشی این کارگاه بود.
عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس عکس‌های کارگاه آموزشی برای معلمان مدارس
تهیه کننده:

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *