هوشمندسازی ساختمان در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی

هوشمندسازی ساختمان در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی

بوکلت آموزشی "هوشمندسازی ساختمان در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی" توسط آقای دکتر کامبیز رهبر، دکترای کامپیوتر و هوش مصنوعی با همکاری

پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان تهیه شده است.

فایل ها