نظام پیشنهادی اندازه‌گیری، گزارش‌‌دهی و صحه‌گذاری کاهش انتشار آلاینده‌‌‌ها و گازهای گلخانه‌‌ای برای طرح‌‌های بهینه‌سازی انرژی

نظام پیشنهادی اندازه‌گیری، گزارش‌‌دهی و صحه‌گذاری کاهش انتشار آلاینده‌‌‌ها و گازهای گلخانه‌‌ای برای طرح‌‌های بهینه‌سازی انرژی

با توجه به تاکید بر لزوم تهیه و تدوین روش اندازه‌گیری و صحه‌گذاری اقدامات بهینـه‌سازی انرژی (M&V) در آیین‌نامه اجرایی "ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر"، ایجاد یک سیستم یکپارچه اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) با لحاظ کردن روش‌های صحه‌گذاری صرفه‌جویی انرژی در کنار انتشار گازهای گلخانه‌ای طی یک سسیستم سیاهه‌‌نویسی یکپارچه ملی مد نظر قرار داده شد تا منجر به ایجاد چارچوبی برای توسعه سیاست‌ها، ارزیابی اثربخشی آن‌ها، تصمیم‌گیری و ایجاد یا اصلاح قوانین مرتبط در کشور شود.

همگام با اهداف پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط ­زیست در ساختمان" و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با اهداف و وظیفه قانونی خود و در راستای اجرای "آیین‌نامه بازار بهینه­‌سازی انرژی و محیط زیست" مبنی بر تهیه و تدوین نظام اندازه‌گیری، گزارش‌‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) کاهش انتشار آلاینده­‌‌ها و گازهای گلخانه­‌ای برای طرح‌­های بهینه­‌سازی انرژی مطالعات مربوط به تدوین نظام پایش، گزارش‌­دهی و صحه‌گذاری (MRV) همراه با اجرای عملی آن به صورت پایلوت را در دستور کار مشترک با پروژه، قرار داد.

مشروح این گزارش پیوست است. 

فایل ها