مدل مفهومی پیشنهادی، فرآیندها و زیرساخت‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ایران

مدل مفهومی پیشنهادی، فرآیندها و زیرساخت‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ایران

اصلاح سیاست‌ها و تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی در بخش ساختمان در جمهوری اسلامی ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست