تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌‌سازی انرژی در ساختمان‌‏های شماره 6 و 7 سازمان برنامه و بودجه

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌‌سازی انرژی در ساختمان‌‏های شماره 6 و 7 سازمان برنامه و بودجه

در راستای اجرای پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان‌های منتخب تهران، اجرای راهکارها در ساختمان‏‌های شماره 6 و 7 سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه سال 1399 به اتمام رسید و این ساختمان‌ها وارد مرحله اندازه‌گیری و راستی آزمایی (M&V) شده‌اند.

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شماره 3 سازمان برنامه و بودجه

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شماره 3 سازمان برنامه و بودجه

در راستای اجرای پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان‌های منتخب تهران، اجرای راهکارها در ساختمان شماره 3 سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه سال 1399 به اتمام رسید و این ساختمان‌ وارد مرحله اندازه‌گیری و راستی آزمایی (M&V) شده است.

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شماره 2 سازمان برنامه و بودجه

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شماره 2 سازمان برنامه و بودجه

در راستای اجرای پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان‌های منتخب تهران، اجرای راهکارها در ساختمان شماره 2 سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال 1399 به اتمام رسید و این ساختمان‌ وارد مرحله اندازه‌گیری و راستی آزمایی (M&V) شده است.

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شماره 1 سازمان برنامه و بودجه

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شماره 1 سازمان برنامه و بودجه

در راستای اجرای پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان‌های منتخب تهران، اجرای راهکارها در ساختمان شماره 1 سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال 1399 به اتمام رسید و این ساختمان‌ وارد مرحله اندازه‌گیری و راستی آزمایی (M&V) شده است.

از اتمام راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شهید بهشتی رونمایی شد
اتمام راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شهید بهشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شماره 2)

از اتمام راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان شهید بهشتی رونمایی شد

بخش دوم پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان شامل اجرای پروژه‌های پایلوت در ساختمان‌های اداری- عمومی و مسکونی است. در این مولفه، راهکارهای بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان اجرا می‌شود و نتایج حاصل از این راهکارها برای ترویج و توسعه اقدامات مشابه اطلاع رسانی می‌شود. هدف از اجرای راهکارهای بهینه‌سازی در پروژه‌های پایلوت دستیابی به صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی و 25 درصدی سوخت در بخش ساختمان در کشور است. از این‌رو تعدادی از ساختمان‌های دولتی در سطح شهر تهران به عنوان ساختمان‌های پایلوت برای اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی انتخاب شده‌اند. ساختمان شهید بهشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شماره 2) یکی از ساختمان‌های پایلوت اول است که در آن اقدامات بهینه‌سازی انرژی اجرا شده است.

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان های مخابرات و دیسپاچینگ مدیریت شبکه برق ایران

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان های مخابرات و دیسپاچینگ مدیریت شبکه برق ایران

در راستای اجرای پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان‌های منتخب تهران، اجرای راهکارها در ساختمان های مخابرات و دیسپاچینگ مدیریت شبکه برق ایران در تیرماه سال 1399 به اتمام رسید و این ساختمان‌ها وارد مرحله اندازه‌گیری و راستی آزمایی (M&V) شدند.

بوت کمپ تخصصی انرژی در ساختمان برگزار می‌شود

بوت کمپ تخصصی انرژی در ساختمان برگزار می‌شود

بوت کمپ تخصصی انرژی در ساختمان با همکاری پروژه بهینه¬‌سازی انرژی و محیط¬زیست در ساختمان (EEEB)و مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌ زیست و انرژی (آما) در زمینه‌های توانمندسازی در حوزه کسب و کار؛ تیم‌سازی و کار تیمی؛ مشاوره و مانتورینگ تخصصی؛ توسعه طرح کسب و کار جامع؛ سرمایه‌گذاری بر روی تیم‌های برتر و مفاهیم کاربردی انرژی در ساختمان برگزار می‌شود.

آگهی تعلیق فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران - مرحله اول مناقصه عمومی ساختمان انرژی نزدیک به صفر

آگهی تعلیق فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران - مرحله اول مناقصه عمومی ساختمان انرژی نزدیک به صفر

به اطلاع می‌رساند فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران - مرحله اول مناقصه عمومی – کد PIMS4018-02-07 با موضوع «خدمات طراحی فازهای صفر، یک و دو ساختمان انرژی نزدیک به صفر (nZEB)» به دلیل برخی موارد فنی و تغییرات در رویکرد پروژه، از دستور کار این پروژه خارج شده است. آخرین اخبار در زمینه این فراخوان صرفا از طریق وب سایت پروژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

تحویل موقت اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

یکی از اهداف پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، اجرای راهکارهای صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌های عمومی پایلوت و منتخب شهر تهران است. در این راستا، اجرای راهکارهای منتخب در ساختمان پایلوت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پایان اسفندماه 1398 انجام شد.