اجرای پایلوت آموزش مجازی بهره‌وری انرژی و محیط زیست در ساختمان برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران به انضمام تحلیل­‌های مدیریتی با هدف توسعه فراگیر

اجرای پایلوت آموزش مجازی بهره‌وری انرژی و محیط زیست در ساختمان برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران به انضمام تحلیل­‌های مدیریتی با هدف توسعه فراگیر " به شماره PIMS 4018-03-03

به اطلاع می‌ساند، پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست در ساختمان - اصلاح قوانین و تحول بازار" در نظر دارد طرح " اجرای پایلوت آموزش مجازی بهره‌وری انرژی و محیط زیست در ساختمان برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران به انضمام تحلیل­‌های مدیریتی با هدف توسعه فراگیر " به شماره PIMS 4018-03-03 را اجرا نماید.

از این رو، از شرکت‌های متخصص در این حوزه، درخواست می‌شود در صورت تمایل،RFB به پیوست را مطالعه کرده و اسناد درخواستی و پروپوزال فنی را به همراه قیمت پیشنهادی خود در پاکت‌های دربسته و مهر و موم شده و مجزا تا روز سه شنبه مورخ 17 تیرماه 1399 ساعت 16:00 به دبیرخانه پروژه واقع در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف به آدرس تهران، طرشت، بلوار تیموری، پلاک 180، طبقه سوم ارایه نمایند.

 

 لازم به ذکر است که به پاکت‌هایی که شرایط فوق را رعایت نکرده باشند، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فایل ها