گزارش اتمام قرارداد مطالعه و بررسی میزان مصرف انرژی تعیین برچسب انرژی تعدادی ساختمان غیرمسکونی (اداری)
بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14254

گزارش اتمام قرارداد مطالعه و بررسی میزان مصرف انرژی تعیین برچسب انرژی تعدادی ساختمان غیرمسکونی (اداری)

یکی از اقدامات مهم و ماندگار پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)، اتمام پروژه" انجام مطالعه و بازبینی استاندارد ملی تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی به شماره 14254 و تعیین شاخص مصرف انرژی و ارایه برچسب انرژی در 50 ساختمان غیرمسکونی با کاربری اداری بر اساس استاندارد مذکور است.

پنجمین جلسه کمیته راهبری پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست برگزار شد

پنجمین جلسه کمیته راهبری پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست برگزار شد

پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست روز سه شنبه پانزده بهمن 1398 میزبان اعضای پنجمین نشست کمیته راهبری پروژه بود. این پروژه با همکاری مشترک صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 2016 فعالیت خود را آغاز کرد.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در حال بازنگری است

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در حال بازنگری است

مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان‌ها را بر عهده دارد. بر مبنای این ماده، مقررات ملی در بیست و دو مبحث ارائه شده‌است که نوزدهمین مبحث آن مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان است. این مبحث، برای اولین بار، در سال 1370 به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن، همانند دیگر مباحث، در ساختمان‌های دولتی و خصوصی کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار باز‌نگری شده‌است؛ آخرین بازنگری در سال 1389 صورت گرفته‌است. پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان" در دو سال اخیر، در حال همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای تهیه ویرایش جدید مبحث فوق است.

همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» و «انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران»، همایش دو روزه «توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی» را با حضور ذی‌نفعان دولتی، شرکت‌های خدمات انرژی و مدیران و کارشناسان ساختمان‌های پایلوت برگزار کردند.