نشست ارایه گزارش نهایی سیستم یکپارچه اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) با ذی نفعان کلیدی بخش دولتی و خصوصی برگزار شد

نشست ارایه گزارش نهایی سیستم یکپارچه اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) با ذی نفعان کلیدی بخش دولتی و خصوصی برگزار شد

با توجه به تاکید بر لزوم تهیه و تدوین روش اندازه‌گیری و صحه‌گذاری اقدامات بهینـه‌سازی انرژی (M&V) در آیین‌نامه اجرایی "ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر"، ایجاد یک سیستم یکپارچه اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) با لحاظ کردن روش‌های صحه‌گذاری صرفه‌جویی انرژی در کنار انتشار گازهای گلخانه‌ای طی یک سسیستم سیاهه‌‌نویسی یکپارچه ملی مد نظر قرار داده شد تا منجر به ایجاد چارچوبی برای توسعه سیاست‌ها، ارزیابی اثربخشی آن‌ها، تصمیم‌گیری و ایجاد یا اصلاح قوانین مرتبط در مجلس و دولت شود.

بیش از 400 دانش آموز تهرانی با مفاهیم انرژی و انرژی پاک آشنا شدند

بیش از 400 دانش آموز تهرانی با مفاهیم انرژی و انرژی پاک آشنا شدند

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با همکاری موسسه مردم نهاد چراغ راگا و آموزش و پرورش استان تهران دوره‌های آموزشی آشنایی با مفاهیم انرژی و بهینه‌سازی آن را برای دانش آموزان در مقاطع مختلف اجرا می‌کند.

بررسی راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه
در دوازدهمین کارگاه مطرح شد:

بررسی راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، دوازدهمین کارگاه آنلاین راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه را با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه شریف برگزار کرد.

کارگاه آنلاین "تدوین موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای" برگزار شد

کارگاه آنلاین "تدوین موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای" برگزار شد

در راستای اهداف پروژه "بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان" و همگام با آیین‌نامه اجرایی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ایران، پروژه "تدوین نظام پایش، گزارش دهی و صحه‌گذاری (MRV)" انجام شد. در همین ارتباط و با هدف اشاعه نتایج بدست آمده، اولین دوره آموزشی با عنوان "تدوین موجودی انتشار گازهایی گلخانه ای" توسط دکتر سید شایان سیف در تاریخ سوم و چهارم آذرماه برگزار شد.