درسگفتارهای کارگاه "مدیریت عمومی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان"

درسگفتارهای کارگاه "مدیریت عمومی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان"

اگرچه شروع و استمرار همه‌گیری ویروس کرونا، زندگی عادی مردم را در همه بخش ها تغییر داد اما از اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در منازل نکاست و با وجود تمام تغییرات، پانزده کارگاه مدیریت عمومی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان پس از یک سال پر فراز و نشیب کرونایی به پایان رسید.

آخرین کارگاه "مدیریت عمومی و بهینه‌سازی انرژی در ساختمان" برگزار شد

آخرین کارگاه "مدیریت عمومی و بهینه‌سازی انرژی در ساختمان" برگزار شد

پانزدهمین و آخرین کارگاه عمومی مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان عصر روز چهارشنبه هفدهم دی ماه با حضور مدیران، تیم اجرایی، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف و همراهان برنامه در همکاری مرکز مشارکت‌های فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای اشراق برگزار شد.

دوره‌های آموزشی آنلاین روش‌های نوین مدیریت مصرف برق، آب و استفاده از انرژی خورشیدی

دوره‌های آموزشی آنلاین روش‌های نوین مدیریت مصرف برق، آب و استفاده از انرژی خورشیدی

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با همکاری روابط عمومی وزارت نیرو و انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران، دوره‌های آموزشی آنلاین روش‌های نوین مدیریت مصرف برق، آب و استفاده از انرژی خورشیدی برای مدیران روابط عمومی و روسای شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نیرو را اجرا می‌کند.

چهاردهمین کارگاه "مدیریت عمومی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان" برگزار شد

چهاردهمین کارگاه "مدیریت عمومی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان" برگزار شد

چهاردهمین کارگاه از 15 کارگاه آنلاین "مدیریت عمومی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان" توسط پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برگزار شد.

نشست ارایه گزارش نهایی سیستم یکپارچه اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) با ذی نفعان کلیدی بخش دولتی و خصوصی برگزار شد

نشست ارایه گزارش نهایی سیستم یکپارچه اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) با ذی نفعان کلیدی بخش دولتی و خصوصی برگزار شد

با توجه به تاکید بر لزوم تهیه و تدوین روش اندازه‌گیری و صحه‌گذاری اقدامات بهینـه‌سازی انرژی (M&V) در آیین‌نامه اجرایی "ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر"، ایجاد یک سیستم یکپارچه اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) با لحاظ کردن روش‌های صحه‌گذاری صرفه‌جویی انرژی در کنار انتشار گازهای گلخانه‌ای طی یک سسیستم سیاهه‌‌نویسی یکپارچه ملی مد نظر قرار داده شد تا منجر به ایجاد چارچوبی برای توسعه سیاست‌ها، ارزیابی اثربخشی آن‌ها، تصمیم‌گیری و ایجاد یا اصلاح قوانین مرتبط در مجلس و دولت شود.

بیش از 400 دانش آموز تهرانی با مفاهیم انرژی و انرژی پاک آشنا شدند

بیش از 400 دانش آموز تهرانی با مفاهیم انرژی و انرژی پاک آشنا شدند

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با همکاری موسسه مردم نهاد چراغ راگا و آموزش و پرورش استان تهران دوره‌های آموزشی آشنایی با مفاهیم انرژی و بهینه‌سازی آن را برای دانش آموزان در مقاطع مختلف اجرا می‌کند.

بررسی راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه
در دوازدهمین کارگاه مطرح شد:

بررسی راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، دوازدهمین کارگاه آنلاین راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه را با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه شریف برگزار کرد.