بررسی راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه
در دوازدهمین کارگاه مطرح شد:

بررسی راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، دوازدهمین کارگاه آنلاین راهکارهای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه را با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه شریف برگزار کرد.

کارگاه آنلاین "تدوین موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای" برگزار شد

کارگاه آنلاین "تدوین موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای" برگزار شد

در راستای اهداف پروژه "بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان" و همگام با آیین‌نامه اجرایی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ایران، پروژه "تدوین نظام پایش، گزارش دهی و صحه‌گذاری (MRV)" انجام شد. در همین ارتباط و با هدف اشاعه نتایج بدست آمده، اولین دوره آموزشی با عنوان "تدوین موجودی انتشار گازهایی گلخانه ای" توسط دکتر سید شایان سیف در تاریخ سوم و چهارم آذرماه برگزار شد.