انتشار پیش‌نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان برای نظرخواهی

پیش نویس ویرایش چهارم مبحث 19

از اساتید و کارشناسان حوزه بهینه سازی انرژی، دعوت می‌شود، نظرات خود را در خصوص پیش‌نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ارسال کنند.

کمیته تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه‌ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث نوزدهم، پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم این مبحث را تهیه کرده است.

از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 98/9/1 به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، در وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. 

متن غیر قابل استناد پیش نویس ویرایش چهارم مبحث نوزدهم در ادامه قابل دریافت است: 

کلمات کلیدی