همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

همایش دو روزه توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» و «انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران»، همایش دو روزه «توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی» را با حضور ذی‌نفعان دولتی، شرکت‌های خدمات انرژی و مدیران و کارشناسان ساختمان‌های پایلوت برگزار کردند.

همایش دو روزه توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی در قالب پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و با هدف توسعه کمی و کیفی فعالیت شرکت‌های خدمات انرژی کشور با مشارکت برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان) و انجمن شرکت‌های خدمات انرژی در تاریخ 30 مهر و 1 آبان 1398 در سالن آمفی تئاتر صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

در روز نخست این همایش، علی وطنی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مجری ملی پروژه، بر اهمیت توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی تاکید کرد و دستاوردهای 20 سال فعالیت این شرکت‌ها در کشور را ارزشمند شمرد.

مهدی شکوری، معاون مدیر ملی پروژه، ضمن معرفی پروژه، بیان دستاوردها و برنامه پیش‌روی آن، به لزوم همکاری و تعامل میان پروژه و ذی‌نفعان آن و نقش کلیدی شرکت‌های خدمات انرژی برای دستیابی به اهداف پروژه اشاره نمود. وی تاکید کرد: «ماموریت پروژه ایجاد جریان بهینه‌سازی انرژی در ساختمان است؛ به گونه‌ای که پس از اتمام پروژه ذی‌نفعان پروژه بتوانند جریان شکل گرفته را در راستای تحقق اهداف ملی و بین‌المللی توسعه دهند».

غلامعلی نجفی، رئیس اسبق هیات مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی، خلاصه‌ای از تاریخچه انجمن، اقدامات و دستاوردهای آن را ارائه نمود. وی تاکید کرد که رویکردهایی از جمله مدیریت تلفیقی و ارتقا آگاهی عمومی در خصوص اهمیت کارایی و بهینه‌سازی انرژی، فعالیت شرکت‌های خدمات انرژی را تسهیل خواهد نمود.  

علی محمد میرشمس، دبیر انجمن شرکت‌های خدمات انرژی، ضمن تاکید بر نقش موثر پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان در توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی، تجربیات کشورهای توسعه یافته در این حوزه را معرفی نمود و مطالبی در خصوص عوامل موفقیت و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی در جهان را با مخاطبان به اشتراک گذاشت.

با هدف آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان ساختمان‌های پایلوت با خدمات انرژی و ایجاد فرصتی برای مباحثه و تبادل نظر میان متخصصان حوزه خدمات انرژی، میثم ریاحی، مصطفی صفری و مریم شکاری در خصوص ممیزی انرژی، مدل‌های کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد انرژی سخنرانی کردند.

در روز دوم همایش مطالبی در زمینه قراردادهای خدمات انرژی با رویکرد فنی و اجرایی، ممیزی انرژی مبتنی بر سطح سرمایه‌گذاری و تعمیرات و نگهداری با لحاظ رویکرد خدمات انرژی از سوی مصطفی صفری، مهران سعادتی نسب و خسرو شاهلی به حضار ارائه شد.

در انتها، بیانیه پایانی همایش، در قالب پیشنهادهایی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت شرکت‌های خدمات انرژی کشور، با مشارکت شرکت‌کنندگان همایش نگارش و قرائت شد.

 

کلمات کلیدی