مرحلۀ دوم پویش ” آموزش بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان” در مدارس شهر تهران

امروز مرحلۀ دوم پویش “آموزش بهینه سازی انرژی و محیط­زیست در ساختمان” در مدارس شهر تهران توسط پروژۀ “بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان” آغاز شد.

امروز مرحلۀ دوم پویش “آموزش بهینه سازی انرژی و محیط­زیست در ساختمان” در مدارس شهر تهران توسط پروژۀ “بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان” آغاز شد.

اولین گام این مرحله، آموزش معلمان ۱۰۰ مدرسه شهر تهران به عنوان آموزشگران بهینه سازی انرژی و محیط زیست است. آموزشگران بعد از دریافت آموزش­های لازم، به تدریس دانش ­آموزان خود در مدارس منتخب می­پردازند. بر اساس طراحی این پویش از هر منطقه، ۵ مدرسه از مقاطع مختلف دخترانه و پسرانه انتخاب شده است.

با توجه به اهمیت موضوع بهینه ­سازی انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن و نقش مهم آموزش و فرهنگ­سازی در پیشبرد این امر مهم، این پویش قصد دارد با ارتقاء فرهنگ و آشنایی بیشتر دانش­ آموزان با مباحث صرفه­ جویی در مصرف انرژی، استفادۀ بهینه از منابع انرژی و حفاظت از محیط ­زیست، نسلی آگاه و مسئول در راستای اهداف توسعۀ پایدار را پرورش دهد.

کلمات کلیدی