جلسه فنی اقدامات انجام شده در ارایه برچسب معیار مصرف انرژی در ساختمان بر اساس استانداردهای ملی 14254- 14253 برگزار شد

جلسه فنی اقدامات انجام شده در ارایه برچسب معیار مصرف انرژی در ساختمان بر اساس استانداردهای ملی 14254- 14253 برگزار شد

در راستای بررسی قوانین و همکاری در بازبینی و ویرایش استاندارد های موجود در حوزه انرژی در ساختمان جلسه آنلاین با حضور ذینفعان بخش انرژی در ساختمان شامل، دفتر مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی در ساختمان، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، ایفکو، ساتبا، سازمان ملی استاندارد و نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهندس نسیم شکاری در خصوص اقدامات انجام شده در مولفه اول پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و همکاری در بخش تدوین استاندارد 14253-14254 و کدهای ساختمانی توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: «در این راستا، همکاری های خوبی بین سازمان‌های ذیربط اتفاق افتاده و مواردی چون؛ همکاری با مرکز در بازبینی و ویرایش مبحث، تجهیز آزمایشگاه مرجه پوسته با همکاری مرکز، اجرای پایلوت ارائه برچسب معیار مصرف انرژی بر اساس استاندارد 14254 در 51 ساختمان بالای 7000 متر مربع (عمدتا )در حد وزارتخانه با همکاری سازمان  ملی استاندارد، تهیه اطلاعات آب و هوایی مرجع برای استفاده در سامانه و نرم افزارهای شبیه‌سازی برای کل کشور، ممیزی پوسته ساختمان‌های نو برای کسب نتایج مورد استفاده و تشکیل کمیسیون راه اندازی شناسنامه انرژی صورت گرفته است.»

مدیر ملی پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان ادامه داد: «برگزاری دوره‌های شبیه‌سازی با همکاری مرکز تحقیقات و سازمان نظام مهندسی، طراحی و تهیه سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی برای ساختمان نو و باز نو شده برای وزارت راه و مرکز تحقیقات، مطالعه اقلیم، تضادها و لزوم بازنگری استانداردهای برچسب در هشت اقلیم و لزوم ارتباط دادن دو استاندارد با مبحث 19 مقررات ملی برای ارایه رده انرژی و برچسب معیار مصرف انرژی در ساختمان اتمام قرارداد برای بازبینی دو استاندارد 14253-14254 از دیگر دستاوردهای مربوط به این حوزه تاکنون است.»

در ادامه جلسه، خانم مهندس قزلباش، مدیر بخش انرژی و استانداردهای معیار مصرف انرژی به لزوم تدوین استانداردی که قابلیت اجرایی شدن را در کشور داشته باشد، اشاره کرد و گفت: «51 ساختمانی که در آنان ممیزی انرژی صورت گرفته است همگی متعلق به یک اقلیم بوده‌اند، امیدواریم ساختمان‌هایی در اقلیم‌های دیگر هم مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، در بخشی از اقدامات انجام شده فرمت اولیه بازرسی در اختیار بازرسان قرار داده شده و قرار است روند کار به صورت آزمایشی انجام شود تا بتوان ایرادات احتمالی را قبل از اجرای اجباری رفع کرد.»

در بخش دیگر این جلسه آنلاین، دکتر بهروز کاری، مدیر بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مهندس اکبری سیار، بر تسریع روند بازبینی و اجرایی شدن برچسب معیار مصرف در انرژی در ساختمان‌های دولتی تاکید کردند.

خانم مهندس میرتقی، کارشناس انرژی سازمان ملی استاندارد، در گزارشی به صورت جلسات گذشته کارگروه اشاره کرد و دستاوردهای عملی و اجرایی کسب شده و دستاوردهای حاصل شده از ارائه برچسب معیار مصرف انرژی برای 51 ساختمان دولتی را ارایه داد.

در ادامه مهندس عادل محقق از پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و مهندس نارک بابایان مدیر پروژه بررسی رویه اجرای استاندارد 14253 در ساختمان به ارایه شناسنامه انرژی و نتایج حاصل از بررسی و ارایه برچسب معیار مصرف انرژی در ساختمان پرداختند. در ادامه سرفصل‌های نکات اصلی ارایه شده آمده است:

مروری بر رویه مورد استفاده در استاندارد 14253 فعلی

مروری بر چالش‌های فنی و اجرایی استاندارد 14253

روش‌های ارزیابی عملکرد ساختمان از نظر مصرف انرژی و مرور اجمالی بر استانداردهای جهانی

ترکیب اقلیم‌بندی هشت گانه با اقلیم‌‌بندی نیاز انرژی (مبحث 19) و معرفی اقلیم‌بندی پیشنهادی

معرفی معادلات انرژی اولیه و شاخص دی اکسید کربن تولیدی

معرفی فرآیند شبیه‌سازی مورد استفاده در پژوهش حاضر

معرفی نتایج حاصل از محاسبات شاخص مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی در هشت شهر و ارایه برچسب معیار مصرف انرژی به دو روش (مطابق با استاندارد کنونی و هم چنین اصلاحات پیشنهادی)

 و مروری بر طرح‌های برچسب انرژی و ارایه طرح پیشنهادی

در ادامه جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای برچسب معیار مصرف انرژی در ساختمان بین شرکت‌کنندگان برگزار شد.

کلمات کلیدی

تصاویر

جلسه فنی اقدامات انجام شده در ارایه برچسب معیار مصرف انرژی در ساختمان بر اساس استانداردهای ملی 14254- 14253 برگزار شد

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *