تحویل موقت راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت

اجرای کامل راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت

یکی از اهداف پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی به صورت پایلوت در ساختمان‌های عمومی منتخب شهر تهران است. در این راستا، تحویل موقت راهکارهای بهینه سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت از 22 ساختمان بسته اول پایلوت‌ها انجام شد.

اولین ساختمان، ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در آن با انجام ممیزی انرژی به روش درجه سرمایه‌گذاری، راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی مصرف انرژی از قبیل نصب سامانه کنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی، سامانه پایش آنلاین سیستم گرمایشی، سامانه کنترل هوشمند پمپهای سیرکوله ساختمان شامل تابلو برق، پنل کنترلی HMI با قابلیت اتصال به شبکه برای سه پمپ مربوط به فنکوئلها، درایو کنترل الکتروموتور پمپهای فن‌کوئلها، سامانه کنترل هوشمند فنکوئلها، بازرسی و شناسایی گلوگاهها و تعمیر و نگهداری سیستم گرمایشی در طول پروژه برای ساختمان، بازرسی و شناسایی گلوگاهها و تعمیر و نگهداری سیستم سرمایشی در طول پروژه، بازرسی و شناسایی گلوگاهها و تعمیر و نگهداری سیستم تهویه هواسازها و فن‌کوئل‌ها در طول پروژه، عایق‌کاری منابع کوئلی افقی هر کدام به ظرفیت 750 لیتر و سامانه مانیتورینگ تجهیزات پمپها و فنهای موتورخانه در این ساختمان اجرا شده‌اند. با استفاده از این راهکارها انتظار میرود صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای در ساختمان به وجود بیاید.

ساختمان دوم، شهرداری منطقه سه است. در این پایلوت هم پس از ممیزی انرژی و انتخاب مناسب‌ترین راهکارها، همه آنها در ساختمان اجرا و پیادهسازی شدند. اجرا و نصب سیستم کنترل هوشمند گرمایش، اجرا و نصب سیستم کنترل هوشمند سرمایش، ارتقا سیستم روشنایی و معاینه فنی موتورخانه از راهکارهای انجام شده در این ساختمان است.

برآورد صرفه‌جویی‌های حاصل از اجرای این راهکارها در ساختمانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 17 درصد در برق، 38 درصد در گاز و در ساختمان شهرداری منطقه سه 29 درصد در برق و 30 درصد در گاز است. میزان کل کاهش انتشار دی اکسید کربن 282 تن در سال است. لازم به ذکر است میزان دقیق انرژی صرفهجویی شده و کاهش انتشار دی اکسید کربن طی فرایند اندازه‌گیری و صحه‌گذاری، شش ماه پس از اجرای کامل راهکارها ارایه خواهد شد.

 

تمامی عکس‌ها مربوط به یکی از ساختمان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

کلمات کلیدی

تصاویر

اجرای کامل راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت اجرای کامل راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت اجرای کامل راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت اجرای کامل راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در دو ساختمان پایلوت