تحویل تجهیزات مرتبط با ممیزی انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به دانشگاه صنعتی شریف

تحویل تجیهزات مرتبط با ممیزی انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به دانشگاه صنعتی شریف

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد و هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخش اول تجیهزات خریداری شده مرتبط با ممیزی انرژی و M&V را به دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف تحویل داد.

یکی از اهداف پروژه بهینه‌­سازی انرژی و محیط­زیست در ساختمان (EEEB) ایجاد مراکز ملی اندازه­ گیری و صحه­‌گذاری (M&V) با هدف ارتقا ظرفیت این حوزه و بهبود نتایج حاصل از این بخش است. بر این اساس، پروژه EEEB اقدام به شناسایی به روزترین ابزار و تجهیزات مرتبط با حوزه ممیزی انرژی و M&V کرده و یک لیست 20 عددی از این تجهیزات را به همراه مشخصات فنی آن تهیه کرد. بخش اول این تجهیزات با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و تامین شد.

تجهیزات مذکور پس انجام تشریفات قانونی مطابق دستور جناب آقای دکتر ستاری (معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور) در آبان ماه 1400 تحویل دانشگاه صنعتی شریف شد. هدف از این کار ارتقا سطح کیفی آموزش در حوزه خدمات انرژی و همچنین راه­‌ا­ندازی تعداد بیشتری از مراکز اندازه‌­گیری و صحه­‌گذاری کارایی انرژی در بخش ساختمان بوده که امید است با گسترش این مراکز و بکارگیری این تجهیزات هم در بخش آموزش و هم در بخش اجرا، سطح کمی و کیفی بهره‌­وری انرژی در کشور ارتقا یابد.

تصاویر

تحویل تجیهزات مرتبط با ممیزی انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به دانشگاه صنعتی شریف تحویل تجیهزات مرتبط با ممیزی انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به دانشگاه صنعتی شریف تحویل تجیهزات مرتبط با ممیزی انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به دانشگاه صنعتی شریف تحویل تجیهزات مرتبط با ممیزی انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به دانشگاه صنعتی شریف تحویل تجیهزات مرتبط با ممیزی انرژی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری به دانشگاه صنعتی شریف

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *