آگهی تعلیق مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-02-04

Taligh Monaghese

به اطلاع می‌رساند مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-02-04 «اجرای پایلوت راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‎های منتخب تهران با هدف توسعه مدل کسب و کار شرکت‎های خدمات انرژی و امکان‎سنجی توسعه بازار بهره‎وری انرژی (برای بسته‌­های تک ساختمان)» به دلیل برخی موارد فنی و نیاز به تغییرات فعلا از دستور کار این پروژه خارج شده است.

 

به اطلاع می‌رساند مناقصه عمومی شماره  PIMS 4018-02-04 «اجرای پایلوت راهکارهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمانهای منتخب تهران با هدف توسعه مدل کسب و کار شرکتهای خدمات انرژی و امکانسنجی توسعه بازار بهرهوری انرژی (برای بسته­‌های تک ساختمان)» به دلیل برخی موارد فنی و نیاز به تغییرات فعلا از دستور کار این پروژه خارج شده است.

آخرین اخبار در زمینه این مناقصه صرفا از طریق لینک فراخوان مناقضه‌­ها در وب سایت پروژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کلمات کلیدی