گزارش حضور پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان در چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی در ساختمان

گزارش حضور پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان در چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی در ساختمان

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با حضور در چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی که در ساختمان در تاریخ چهار الی ششم آذرماه سال 96 به معرفی اقدامات صورت گرفته در پروژه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی درحوزه کدهای ساختمانی و ممیزی انرژی اقدام کرد.

توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی در ساختمان با مشارکت شرکت‌های نوپا
رویداد شبکه‌سازی زنجیره تامین فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان برگزار شد

توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی در ساختمان با مشارکت شرکت‌های نوپا

پروژه بین المللی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)، روز سه شنبه 24 دی ماه 1398، رویداد شبکه‌سازی زنجیره تامین فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان را با همکاری مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی (آما) و با حضور جمعی از نمایندگان شرکت‌های مجری، خدمات انرژی، دانش‌بنیان و استارت آپ حوزه بهینه‌سازی انرژی و مالکان و مدیران بخش ساختمان برگزار کرد. هدف از برگزاری این همایش فراهم آوردن فرصت آشنایی و همکاری دو گروه با یکدیگر بود.

افتتاحیه کارگاه‌های آموزشی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان برگزار می‌شود

افتتاحیه کارگاه‌های آموزشی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان برگزار می‌شود

پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB) با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف کارگاه‌های آموزشی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان در فرهنگسراها را برگزار می‌کند.

رویداد شبکه‌سازی زنجیره تامین فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان برگزار می‌شود

رویداد شبکه‌سازی زنجیره تامین فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان برگزار می‌شود

پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست در ساختمان، رویداد شبکه‌سازی زنجیره تامین فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان را با همکاری مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی (آما) برگزار می‌کند.

کارگاه تخصصی "ممیزی انرژی با درجه سرمایه‌گذاری در ساختمان: ارایه دستاوردها و بررسی چالش‌ها" برگزار شد

کارگاه تخصصی "ممیزی انرژی با درجه سرمایه‌گذاری در ساختمان: ارایه دستاوردها و بررسی چالش‌ها" برگزار شد

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان»، کارگاه «ممیزی انرژی با درجه سرمایه‌گذاری در ساختمان: ارایه دستاوردها و بررسی چالش‌ها» را با ارائه مشاوران بین‌المللی پروژه دکتر دیرک شویده، متخصص انرژی و ساختمان پایدار و دراژن نیکولیک، مشاور بازار بهینه­‌سازی انرژی پروژه و با حضور شرکت‌های خدمات انرژی برگزار کرد.

 اطلاعیه در خصوص فراخوان مناقصه عمومی «تدوین و تهیه نظام اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV)» به شماره PIMS 4018-01-03

اطلاعیه در خصوص فراخوان مناقصه عمومی «تدوین و تهیه نظام اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV)» به شماره PIMS 4018-01-03

در خصوص مناقصه عمومی شماره PIMS 4018-01-03 با عنوان "تدوین و تهیه نظام اندازه­­‌گیری، گزارش­‌دهی و صحه­‌گذاری (MRV)"، به اطلاع می‌رساند قیمت کارشناسی شده انجام خدمات پروژه مذکور، حدود 2500 میلیون ريال برآورد می‌شود.

کارگاه تخصصی "ممیزی انرژی با درجه سرمایه‌گذاری در ساختمان: ارایه دستاوردها و بررسی چالش‌ها" برگزار می‌شود

کارگاه تخصصی "ممیزی انرژی با درجه سرمایه‌گذاری در ساختمان: ارایه دستاوردها و بررسی چالش‌ها" برگزار می‌شود

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان»، کارگاه «ممیزی انرژی با درجه سرمایه‌گذاری در ساختمان: ارایه دستاوردها و بررسی چالش‌ها» را با ارایه شرکت‌های خدمات انرژی و دکتر دیرک شویده، متخصص انرژی و ساختمان پایدار و مشاور بین‌المللی پروژه برگزار می‌کند.

همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

«پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» و «انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران»، همایش دو روزه «توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی» را با حضور ذی‌نفعان دولتی، شرکت‌های خدمات انرژی و مدیران و کارشناسان ساختمان‌های پایلوت برگزار کردند.