آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی برای راه اندازی سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمانهای جدید الاحداث و موجود

پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان ( (EEEBدر نظر دارد، پیرو در خواست های صورت گرفته از جانب شرکت ها و کنسرسیوم های علاقمند به شرکت در …

مرحلۀ دوم پویش ” آموزش بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان” در مدارس شهر تهران

امروز مرحلۀ دوم پویش “آموزش بهینه سازی انرژی و محیط­زیست در ساختمان” در مدارس شهر تهران توسط پروژۀ “بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان” آغاز شد. اولین گام …

اولین کارگاه آموزشی آگاهی‎بخشی بانوان شاغل در معاونت‎های خدمات شهری منطقه ۹ برگزار شد

پروژۀ “بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان”، پروژۀ مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، دفتر برنامه عمران ملل …

برگزاری نشست تخصصی تبادل تجربه‎های بین‎المللی حوزه بهینه‎سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

نشست تخصصی تبادل تجربه‌های بین‌المللی حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان، صبح امروز با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت امور …